Organisationer


Vi stöttar gärna organisationer som delar vår syn gällande alla människors lika värde.

Martin Paulsson Art Director

Digitalisera


Behöver ni hjälp att ta fram innehåll, plattform för distribution eller båda delarna? Vi följer branschstandard i allt vi gör och anpassar våra lösningar utifrån er verksamhet.

Kostnadseffektivt


Har ni hög personalomsättning eller medarbetare som är geografiskt spridda så räknar ni snabbt hem en investering av plattform och digitala utbildningar.

Snabba resultat


En av många fördelar med digital kunskapsöverföring är enkelheten i att certifiera medarbetare och att säkra kompetensen i organisationen.

HBTQ

TicTacs värdegrund bygger på människors lika värde och vi har därför valt att, när vi har möjlighet, gå in och stötta projekt som relaterar och förespråkar detta.

Bidragsgivande organisationer

Vi kan stötta frivillig-organisationer med globala lösningar som säkrar kompetensen både på och utanför fältet.

Idrott

Vi har stöttat föreningar med allt från ledarutbildningar till förankring av värdegrund inom elitlag.