Kommuner


Utbildningslösningar som utvecklar och lyfter verksamheten

Fredrik Fahlin Projektledare

Alla kommuner har olika behov


Tictac hjälper idag ett flertal kommuner i Norden att nå sina utbildningsmål och arbeta resultatorienterat med kompetensutveckling. Vi anpassar varje digital lärupplevelse till era förutsättningar och följer era värderingar under hela processen.

Hög kvalitet och flexibilitet


Vi är en erfaren och smidig partner som är lika van vid långsiktiga samarbeten som vid snabba och flexibla leveranser. Idag använder många kommuner oss som leverantör i en direktupphandling.

Processtyrning och kvalitetssäkring


Vi har tagit fram en projektprocess som bygger på resultatstyrd metodik och har även implementerat säkerhets-, miljö- och arbetsplatspolicies som gör det enkelt att arbeta i projekt där offentlighet och transparens är en naturlig del av verksamheten.


“Tictac hjälpte oss att nå våra utbildningsmål med e-learning. Bland annat utbildade de oss att bygga våra egna e-learningkurser.”

Tictac Interactive är en helhetsleverantör som erbjuder:


  • Helhetsåtagande vid produktion av webbutbildning
  • Utbildningsportaler och LMS
  • Rådgivning och utbildning av kommunens egen personal

Kristina Hedlund Manusförfattare